Perceptywność społeczna - czym jest i jak ją sprawdzić?

Karolina Latus, 21 Luty 2018
Perceptywność społeczna - czym jest i jak ją sprawdzić?

Mam ochotę pokusić się o stwierdzenie, że społeczna perceptywność w miejscu pracy czyni organizacje mądrzejszymi. 

Społeczna perceptywność czyli właściwie co? Przecież takie określenie w języku polskim nawet nie istnieje. Społeczna perceptywność, inaczej mówiąc społeczna spostrzegawczość, to Twoja zdolność wyczuwania nie tylko komunikacji werbalnej, ale także niewerbalnej w ludziach.

Spostrzegawczość społeczna to zdolność do czerpania ze wskazówek z interakcji społecznych, aby określić, co jest najskuteczniejszym oraz społecznie odpowiednim sposobem zachowania się lub reagowania. 


Przykładowo, wiemy że śmiech na pogrzebie nie jest mile widziany, ponieważ społecznie właściwe jest pozostanie stosunkowo cichym. 
Osoba o słabej spostrzegawczości społecznej może wybuchnąć śmiechem np. w trakcie modlitwy. 


Często ludzie, którzy zmagają się ze spektrum autyzmu mają skłonność do odczuwania co najmniej kilku deficytów w społecznej spostrzegawczości. 

Spostrzegawczość społeczna polegająca na uświadomieniu sobie reakcji innych i zrozumieniu dlaczego tak reagują, jest umiejętnością należącą do grupy zwanej umiejętnościami społecznymi. Umiejętności społeczne to zestaw umiejętności opisujących rozwinięte zdolności wykorzystywane do pracy z ludźmi w celu osiągnięcia celów.

Inne umiejętności, które należą do tej grupy, to

  • Koordynacja
  • Perswazja
  • Negocjacja
  • Instruktaż

 

Zawody, w których spostrzegawczość społeczna odgrywa główną rolę to przykładowo:

  • terapeuci rodzinni, którzy diagnozują i leczą zaburzenia psychiczne i emocjonalne, zarówno poznawcze, afektywne, jak i behawioralne,
  • pracownicy społeczni
  • duchowni
  • nauczyciele i doradcy zawodowi
  • menedżerowie
  • dietetycy

 


W jaki sposób możemy sprawdzić perceptywność społeczną?

Często pytam kogoś, jak się czuje w związku z tematem, o którym mówimy. 
Obserwuję, czy jest skłonny do odpowiedzi, czy jego wzrok nie jest wodzący po wszystkim dookoła. Czy ciało osoby się cofa po zadaniu pytania. Jak porusza się osoba i jaki ma wyraz twarzy – ciepły, czy może ma zmieszane spojrzenie? 

Perceptywność społeczną można sprawdzić przy pomocy wywiadu behawioralnego prosząc kandydata o odwołanie się do sytuacji z przeszłości, w której przykładowo miał współpracować w grupie. 


Od ogółu do szczegółu podążając za kierunkiem wyznaczonym przez kandydata zawężamy pytania oraz sprawdzamy na co zwraca uwagę nasz rozmówca. Co jest dla niego najważniejsze: czy jego zachowanie, wychwalanie siebie, czy może współpraca, a może rozwiązywanie problemów. 


Artykuł powstał na podstawie materiałów zagranicznych.

 

 

powrót