26.05.2019 / Autor: Karolina Latus

Test na profil osobowości FACET5

FACET5 jest narzędziem psychometrycznym nowej generacji. Jest pierwszym kwestionariuszem osobowości opracowanym wyłącznie dla potrzeb biznesu, zatwierdzonym i zarejestrowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne The British Psychological Society (BPS) – Psychological Testing Centre (PTC). 

FACET5 jest narzędziem psychometrycznym nowej generacji. Jest pierwszym kwestionariuszem osobowości opracowanym wyłącznie dla potrzeb biznesu, zatwierdzonym i zarejestrowanym przez Brytyjskie Towarzystwo Psychologiczne The British Psychological Society (BPS) – Psychological Testing Centre (PTC).

Zostało ono opracowane przez Normana Buckley’a oraz jego współpracowników w latach osiemdziesiątych. Inspirację do rozwoju systemu Facet5 stanowiły badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Edynburgu, a entuzjastycznego wsparcia w tym procesie udzieliło kilka kluczowych firm brytyjskich. Następnie dopracowywano poszczególne moduły Systemu Facet5, który w celu administrowania i dystrybucji został przeniesiony do sieci wraz ze wszystkimi podmodułami. Aby ułatwić korzystanie z Facet5 w innych kulturach, zarówno ankiety jak i raporty zostały udostępnione w wielu językach już w roku 2004. System Facet5 jest oferowany obecnie w ponad 30 wersjach językowych i sprawdza się w biznesie na całym świecie, zarówno w korporacjach, takich jak np. Coca Cola, Enea, Carrefour, Netia, Samsung, i in., jak i w mniejszych firmach.

Kwestionariusz osobowości zawodowej Facet5 od dwudziestu lat jest stosowany w Europie, a obecnie wykorzystywany jest już w ponad 100 krajach świata. Testem osobowości zawodowej Facet5 przebadano już ponad 100 000 pracowników na całym świecie. Facet5 jest narzędziem bardzo nowoczesnym, ciągle doskonalonym, sprawdzonym i cieszy się bardzo dobrą opinią użytkowników na temat jego rzetelności i wiarygodności.

 

Metoda Facet5 jest niezwykle skutecznym narzędziem do tego, aby siła osobowości oraz predyspozycji poszczególnych pracowników zwiększała dynamikę i niezawodność całej Firmy oraz ułatwiała osiąganie lepszych wyników biznesowych i przyczyniała się do rozwoju Firmy. Facet5 to system badania osobowości zawodowej, za pomocą testów wypełnianych on-line. Ich wyniki, opracowane w formie raportu, dają konkretną informację zwrotną jak posiadane kompetencje, mocne strony i potencjał pracownika mogą być efektywnie wykorzystane oraz jakie obszary wymagają wzmocnienia, a także jakie szczegółowe elementy mogą wpływać na motywację i wydajność zawodową danej osoby.

Raport składa się z następujących elementów:

 • Ogólne zachowania
 • Searchlight – Struktura kompetencji
 • Audition – Dopasowanie do zdefiniowanej roli
 • Leading Edge – Zarządzanie daną osobą
 • Stylu danej osoby jako lidera
 • Preferencje danej osoby związane z pracą
 • TeamScape – integrowanie zespołów
 • Wprowadzanie zmian kultury organizacyjnej

Model Facet5 bazuje na pięciu fundamentalnych elementach osobowości, którymi są:

 • wola (determinacja, zaangażowanie, konfrontacja, dążenie do celu)
 • kontrola (dyscyplina, organizacja, planowanie, odpowiedzialność)
 • energia (witalność, entuzjazm, energia, towarzyskość, kreatywność)
 • uczuciowość (altruizm, wsparcie, zaufanie, wiara w ludzi)
 • emocjonalność (napięcie, obawa, ostrożność)

Facet5 to fundament planowania procesu rozwoju pracowników, który daje potężną wiedzę na temat potencjału osobowego, a jej zastosowanie jest doskonałym narzędziem, ułatwiającym:

 • skuteczną komunikację
 • budowanie wydajnych i zgranych zespołów
 • tworzenie dedykowanych systemów motywacyjnych
 • sprawne rekrutowanie pracowników
 • efektywne zarządzanie ich rozwojem
 • budowanie owocnych relacji z klientami

Badanie Facet5 jest również doskonałym narzędziem obniżającym koszty szkolenia pracowników, gdyż pomaga z dużą celnością określać ich potrzeby i dokładnie dostosować do ich typu osobowości programy rozwojowe.

Każda osoba badana wypełnia test on-line, zawierający 106 specjalnie przygotowanych pytań. Następnie generuję z systemu raport zawierający szczegółową analizę psychologiczną danej osoby. W dogodnym terminie zostaje przeprowadzona rozmowa feed – backowa, w której wyjaśniam badanemu wyniki testu i sposób czytania raportu. Rozmowa taka trwa w zależności od sytuacji od 1,5 do 2 godzin. W ten sposób osoba badana otrzymuje pełną informację o jej cechach osobowości, o tym co warto wzmacniać i na jakie aspekty w sferze zawodowej położyć szczególny nacisk ze względu na osobowość.

W ten sposób system łączący wiedzę i doświadczenie: psychologów oraz ludzi biznesu ma szansę zdefiniowania danych istotnych dla podniesienia standardów w lepszej realizacji celów biznesowych, które poprawiają działania całej firmy.

Jeśli chcesz wypełnić test FACET5 zapraszam Ciebie TUTAJ.