26.05.2019 / Autor: Karolina Latus

Jak napisać referencje dla pracownika – szablon

Odnoszę wrażenie, że referencje w Polsce mają niewielkie znaczenie. Dobrze wiemy jak to wygląda. Niezależnie od tego czy jesteśmy firmą świadczącą usługi, czy pracownikiem, kiedy chcemy otrzymać referencje słyszymy najczęściej od drugiej strony „napisz sobie sam, a ja Ci to podpisze”. Lubię i chcę być odpowiedzialna za swoją pracę, za to jakie obowiązki na siebie przejmuję. W moim odczuciu jednym z tych obowiązków jest zadbanie o pracownika kiedy odchodzi.

Pracodawcę poznasz po tym jak kończy, nie jak zaczyna.

Zyta Machnicka powtarza, że każdego stać na bycie lepszym pracodawcą. Maja Gojtowska, że firma powinna traktować swoich pracowników i kandydatów co najmniej tak dobrze jak klientów.

A ja się pytam – czemu wydajemy ogromne pieniądze na wybujałe akcje EB, a nie pomyślimy o podstawowych działaniach jakimi są uprzejmość, empatia, kultura osobista, chęć pomocy.

Wejdźmy na chwilę w buty pracownika i zastanówmy się, co on odczuwa na różnych etapach swojej ścieżki zawodowej w naszej firmie.

Kiedy już jednak uzna, że chce się z nami rozstać (albo to my podjęliśmy taką decyzję) zastanówmy się, co możemy zrobić, aby pracownik zapamiętał nas jak najlepiej.

Wiadomo, rozstania do miłych nie należą i atmosfera wtedy gęstnieje. Co możemy zrobić, aby utrzymać pozytywne doświadczenie lub przynajmniej załagodzić nieprzyjemny moment wręczenia wypowiedzenia?

Według mnie jest to wręczenie – nawet razem z wypowiedzeniem (o ile nie jest to dyscyplinarka) referencji.

Odnoszę wrażenie, że referencje w Polsce mają niewielkie znaczenie. Dobrze wiemy jak to wygląda. Niezależnie od tego czy jesteśmy firmą świadczącą usługi, czy pracownikiem, kiedy chcemy otrzymać referencje słyszymy najczęściej od drugiej strony „napisz sobie sam, a ja Ci to podpisze”.

Lubię i chcę być odpowiedzialna za swoją pracę, za to jakie obowiązki na siebie przejmuję. W moim odczuciu jednym z tych obowiązków jest zadbanie o pracownika kiedy odchodzi.

Exit interview praktykowany jest w wielu firmach, ale pomoc pracownikowi (niezależnie od tego czy my wypowiadamy umowę, czy pracownik sam decyduje o odejściu) to już inna para kaloszy.

Poniżej przedstawiam referencje, które sama ostatnio wystawiałam. Wykorzystałam do nich elementy raportu FACET5 (test osobowości oparty o Wielką Piątkę, o którym przeczytasz w TYM artykule), który przeprowadziłam pracownikowi jeszcze w trakcie trwania zatrudnienia.

LIST REFERENCYJNY

Przyszły Pracodawco (imię i nazwisko pracownika). Oddaję w Twoje ręce prawdziwy Skarb, więc bardzo proszę – dbaj o nią tak bardzo jak potrafisz.

(Imię i nazwisko pracownika) był(a) zatrudnion(y/a) w firmie …………………w oparciu o umowę ……………..od ……………………….

Do podstawowych obowiązków (imię i nazwisko pracownika) należało:

 • –  Przeprowadzanie pełnego procesu rekrutacyjnego, w tym:
  * sourcing kandydatów (metodą Boolean Search)
  * tworzenie person kandydatów
  * dopasowanie komunikatu do grupy docelowej
  * dopasowanie kanałów komunikacji do grupy docelowej
  * przeprowadzanie rozmów metodą wywiadu behawioralnego
  * przeprowadzanie sesji AC (………… jest certyfikowanym assessorem)
  * udzielanie informacji zwrotnej
 • –  Obsługa kadrowo-płacowa pracowników tymczasowych (……… ma ukończony kurs kadrowo-płacowy)
  Wszystkie wyżej wymienione obowiązki były wykonywane przez ………… w sposób rzetelny. …………  to osoba o wysokiej kulturze osobistej, posiadająca szerokie wykształcenie i wiedzę, którą chętnie dzieliła się ze swoimi współpracownikami. Często wykazywała się inicjatywą, a prowadzone przez siebie projekty traktowała bardzo poważnie.
  Podejście …………  polega przede wszystkim na rozmowie z ludzmi, angażowaniu ich w swoje pomysły oraz podejmowaniu decyzji zespołowych.
  Jest osobą wrażliwą i wyrozumiałą. Nie wykorzystuje innych ludzi, traktuje ich indywidualnie i zawsze gdy jest to konieczne udziela im wsparcia.
  Ma bardzo zrównoważone poglądy i dojrzałe podejscie do problemów. Kiedy to konieczne przejmuje odpowiedzialność.

(imię i nazwisko pracownika):

 • Szybko nawiązuje kontakty z innymi ludzmi.
 • Jest osobą opanowaną.
 • Osoba twórcza, pomysłowa, stymulująca.

Jako lider:

 • Potrafi budzic zapał i entuzjazm innych.• Stymuluje i zachęca do wypowiadania się

(imię i nazwisko pracownika) motywuje:

 • Budowanie relacji.
 • Praca w zespole.
 • Przyjmowanie szerokiego spojrzenia.

Dla przełożonego:

 • Rozmawiaj o zmianach, możliwościach
 • Jasno precyzuj oczekiwania, ale wykazuj elastycznosc wobec metod działania i procedur.
 • Organizuj regularne spotkania, podczas których będziecie ustalac priorytety i sledzic realizację harmonogramów.
  Jestem przekonana, że …………  jest odpowiednim kandydatem na pracownika Państwa firmy i wykaże się dużą odpowiedzialnoscią w pełnieniu nowych obowiązków.